logo of Suai Thai Culture Center  
 โรงเรียนสอนนวดไทย นวดกดจุดสะท้อนเท้า ฤาษีดัดตน (ไทยโยคะ)
 
สวยไทยเคาว์เจอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต ประเทศไทย
logo of Phenkhae Thai Massage School โรงเรียนเพ็ญแขนวดแผนไทย
(โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย)
logo of logo of ttms สมาคมแพทย์แผนไทย ู

หน้าแรก นวดไทย
นวดกดจุดสะท้อนเท้า
ฤาษีดัดตน
รำไทย
ค่าเรียน
ติดต่อเรา
ห้องพัก

นวดไทย
นวดสปา
วันที่เริ่มต้นสอน

นวดกดจุดสะท้อนเท้า

ฤาษีดัดตน (ไทยโยคะ)

รำไทย

ค่าเรียน

เกี่ยวกับสมาคมแพทย์แผนไทย

แผนที่ และ สถานที่ใกล้เคียง

ห้องพักรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการติดต่ออาจารย์
และหมอไปทำงาน

เชื่อมต่อ

ร้านนวดของนักเรียน
ที่จบจากที่นี้

หน้าเฟสบุค

สมัครเรียน หรือ มีคำถาม


รำไทย

สอนนาฏศิลป์ไทยหลากหลากรูปแบบทั่วทุกภาคของประเทศไทย

 

นาฏศิลป์ไทย ไม่เพียงแต่เป็นการรำที่บ่งบอกถึงอารมณ์ผู้รำ เช่น อารมณ์สุข อารมณ์เศร้าและนอกจากนี้ยังแสดงถึงความเป็นธรรมชาติ
หรือการเลียนแบบธรรมชาติ โดยผ่านท่ารำต่างๆ นอกจากนี้ยังสอนท่าพื้นฐานแม่บทเล็ก 68 ท่าและท่าแม่บทใหญ่ขั้นสูงอีก 40 ท่า
รวมทั้งหมด 108 ท่าของนาฏศิลป์ไทย ดังนั้นเราจึงนำทั้งหมดนี้มาอบรมให้กับผู้เรียนทั้งหมด ให้กับผู้เรียนทั้งหมด
การฝึกนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยและสวยงาม
นอกจากนี้การรำยังเป็นมรดกที่ตกทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
การรำเป็นการแสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละภาคซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาค
ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่เพียงนิยมรำกันในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ของไทย)และลอยกระทงแล้วยังรำกันในงานพิธีสำคัญต่างๆอีกมาก
การฟ้อนเป็นการรำของทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นการรำที่อ่อนช้อยและสวยงาม ขณะรำมีการพูดหรือร้องไปด้วย คนทางภาคเหนือส่วนใหญ่นิยมรำกัน
การรำฟ้อนมาลัย เป็นการรำในชุดล้านนาสมัยโบราณ ผู้รำจะรำด้วยดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
การรำฟ้อนเทียน เป็นการำโดยใช้เทียนเป็นอุปกรณ์ประกอบการรำ
การำฟ้อนเล็บ เป็นการำโดยใช้เล็บปลอมที่มีความยาวกว่าเล็บจริง เล็บที่ใช้ทำมาจากไข่มุก
การรำสุมในทางภาคอีสาน เป็นการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสุมที่ชาวบ้านอีสานไว้ใช้จับปลาประกอบการรำ
เซิ้งกระติบ เป็นการรำด้วยการนำกระติบข้าวเหนียวมาพาดบ่าแล้วรำ โดยสมัยก่อนฝ่ายหญิงจะเป็นคนนำข้าวเหนียวมาให้ฝ่ายชาย จึงเกิดเป็นท่ารำ
คำว่า “รำ” ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เรียกกันทางภาคกลางและภาคใต้ของไทยเท่านั้น
การรำเกี่ยวข้าวก็จะนิยมรำกันทางภาคกลางในงานเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยว

 thai classical dance 1thai classical dance 2thai classical dance 3thai classical dance 4thai classical dance 5

หลักสูตร       ชั่วโมงการเรียน 16:30 - 19:30 (1 วัน 3 ชั่วโมง)
 ระดับ 1 ขั้นพื้นฐาน & ภาคกลาง *Lesson by Appointment / Enter school every Monday

*Lesson start Monday to Friday


*Applicants can order own costume of Thai classical dance
  

 ระดับ 2 รำไทยภาคเหนือ (ล้านนา)
 ระดับ 3 รำไทยภาคอีสาน
 ระดับ 4 รำไทยภาคใต้
 หลักสูตร 1 วัน

เกี่ยวกับวันเรียน ถ้าเริ่มเรียนไม่ตรงกับตารางเรียน
*ถ้าต้องการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ สามารถสมัครเรียนได้ หรือถ้ามีเวลาเรียนจำกัดกรุณาแจ้งล่วงหน้า

อาจารย์ผู้สอน

น้ำ      เฟริ์น     ปุ๋ย

*กรุณายืนยันการสมัครด้วยตัวเองก่อนเที่ยงของวันที่เริ่มเรียนCopyright Suai Thai Culture Center 2011, All Rights Reserved