The School of Thai Traditional Massage, Spa Therapy, Foot Reflexology, Rusie Dutton Yoga
   Suai Thai Massage School Phuket, Thailand
logo of Suai Thai Culture Center   Produced by
Suai Thai Culture Center
logo of logo of ttms Thai Traditional Medical
Services Society
  Sister School:
Suai Spa School
หน้าแรก นวดไทย
นวดกดจุดสะท้อนเท้า
ฤาษีดัดตน
รำไทย
ค่าเรียน
ติดต่อเรา
ห้องพัก

นวดไทย
นวดสปา
วันที่เริ่มต้นสอน

นวดกดจุดสะท้อนเท้า

ฤาษีดัดตน (ไทยโยคะ)

รำไทย

ค่าเรียน

เกี่ยวกับสมาคมแพทย์แผนไทย

แผนที่ และ สถานที่ใกล้เคียง

ห้องพักรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการติดต่ออาจารย์
และหมอไปทำงาน

เชื่อมต่อ

ร้านนวดของนักเรียน
ที่จบจากที่นี้

หน้าเฟสบุค

สมัครเรียน หรือ มีคำถาม


นวดแผนไทยโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเปิดอบรมการนวดแผนไทยให้กับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพและผู้เข้า
อบรมสามารถเรียนรู้การนวดแผนไทยในจำนวนนักเรียนไม่มากเราเน้นสอนกลุ่มเล็กๆเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สอนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น

นักเรียนควรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

"ผู้เรียนสามารถเรียนเทคนิคชั้นสูงของการนวดแผนไทยในราคาค่าเรียนที่ไม่สูง"
เราสอนนักเรียนที่มาอบรมจากทั่วโลกด้วยหลักการเดียวกัน
เราสอนเทคนิคการนวดต่างๆ มากมายและเอาใจใส่อย่างมากในเรื่องการสร้างความพึงพอใจให้กับลุกค้าที่มารับบริการหลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว
โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทยและสมาคมแพทย์แผนไทยเป็นศูนย์ใหญ่ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาฝีมือแรงงาน


เวลาเรียน : 09:00-16:00

หลักสูตรการนวดไทย (ต้องสมัครล่วงหน้า)
ระดับ 1 หลักสุตการนวดไทยสไตล์เชียงใหม่ขั้นพื้นฐาน
นักเรียนจะได้เรียนการนวดแผนไทยท่าพื้นฐานและท่าเหยียดง่ายๆในหลักสูตรนี้
เราสอนการนวดไทยสไตล์ของภาคเหนือดังเดิมอย่างเป็นท่าที่มีประสิทธิภาพ
・ท่าพื้นฐานสไตล์เชียงใหม่
・การวางท่าการนวดและการกดขั้นพื้นฐาน
・การวางมือและการวางนิ้วตามเส้นประธานต่างๆ
・(เรียนการนวดเส้น) เส้นประธานหลักของการนวดไทยระดับ 1
・การนวดท่านอนคว่ำ ท่านอนหงาย และท่านั่ง
・การนวดเท้า ขา แขน หลัง ไหล่ คอ หัว
・ท่าเหยียดกล้ามเนื้อขั้นพื้นฐาน
ระดับ 2 หลักสุตการนวดไทยสไตล์เชียงใหม่ขั้นกลางต่อจากการนวดไทยระดับ 1
นักเรียนจะได้เรียนเทคนิคการนวดแผนไทยและท่าเหยียดที่มากขึ้นในหลักสูตรนี้
เราสอนการนวดไทยสไตล์เชียงใหม่ต่อจากขั้นพื้นฐานที่เรียนมาแล้ว
・(เรียนการนวดเส้น) เส้นประธานหลักของการนวดไทยระดับ 2
・เรียนการกดจุดบริเวณสะโพก
・เรียนการนวดเท้า ขา แขน หลัง บ่า ไหล่ คอ หัว ในท่านอนตะแคง
・เรียนการนวดท้อง บ่า อก
・เรียนการนวดหน้า หัว หู ในท่านอนหงาย
・เรียนการเหยียดกล้ามเนื้อขั้นกลางที่ยากขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน
・เรียนเทคนิคการนวดสไตล์เชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีก
・ทบทวนบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมา
・ทบทวนบทเรียนของระดับพื้นฐานทั้งหมด
ระดับ 3
นักเรียนจะได้เรียนเทคนิคต่างๆของการนวดแผนไทยในหลากหลายรูปแบบทั้งหมดของไทย ทฤษฏีการนวดไทย กายวิภาคศาสตร์กับการนวดไทย การนวดสไตล์ของสมาคมแพทย์แผนไทย ท่าเหยียดกล้ามเนื้อระดับสูงขึ้นในหลักสูตรนี้
・การนวดรูปแบบของสมาคมแพทย์แผนไทย (เป็นการนวดที่เน้นเส้นประธานเป็นหลัก)
・เรียนการนวดทุกแบบที่มีในประเทศไทย (เรียนรู้เทคนิคต่างๆของทุกรูปแบบการนวดยกเว้นการนวดแบบวัดโพธิ์และเชียงใหม่)
・เรียนวิธีการใช้ฝ่ามือ นิ้วมือ ข้อศอก หัวเข่า ในการนวด (สำหรับคนรูปร่างใหญ่และเน้นการนวดตามสรีระวิทยา)
・เรียนการเหยียดกล้ามเนื้อขั้นสูง
・เรียนพื้นฐานกายวิภาคศาสตร์สำหรับการนวดไทย
・ทฤษฏีการนวดไทย
・เรียนรู้เส้นประธาน 10 ตามร่างกายทั้งหมด
・ปรับปรุงแก้ไขท่านวดให้ดีขึ้น เน้นแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ดี
・ฝึกจัดการกับเวลาในการนวดและจับเวลาในการนวด
(รวมเวลาฝึกนวดทั้งหมด 90 ชั่วโมง)


หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคพิเศษ
สำหรับผู้มีประสบการณ์มาแล้วเท่านั้น
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้มีประสบการณ์แล้วเท่านั้น
หลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับ 3 โดยตรง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม


ระดับ 4
นักเรียนจะได้เรียนการนวดแบบราชสำนัก เรียนการนวดกดจุดจุดฝังเข็ม เรียนการนวดตามแบบเส้นประธาน (เส้น10) เรียนการเหยียดกล้ามเนื้อแบบมืออาชีพในระดับ 4 ในหลักสูตรนี้
・เรียนการนวดแบบราชสำนักขั้นพื้นฐาน (เรียนการกดจุดแก้อาการ)
・เรียนการเหยียดกล้ามเนื้อแบบมืออาชีพในระดับ 4
・เรียนการใช้ยาหมองประกอบกับการนวด
・เรียนการใช้ลูกประคบสมุนไพรในการนวด
・เรียนการนวดกดจุดจุดฝังเข็มแก้อาการ
・เรียนการนวดตามแบบเส้นประธาน (เส้น10)
・เรียนการนวดหาจุดบกพร่องของอาการและแก้ไขอาการนั้นๆ
・เรียนการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการบำบัดอาการเจ็บ (เช่น ปวดคอ กล้ามเนื้อไหล่ติด หรืออาการปวดเอว เป็นต้น )
・เรียนวิธีการบริหารร่างกายโดยการเหยียดในท่าต่างๆเพื่อให้คำแนะนำสำหรับดูแลต้นเอง
・เรียนวิธีการบริหารร่างกายโดยการเหยียดในท่าต่างๆสำหรับคนนวดเอง
・ทบทวนบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมาในระดับ 1-4 (ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ)
(รวมเวลาฝึกนวดทั้งหมด 120 ชั่วโมง)

Massage lesson in our school 7
Massage lesson in our school 6

ระดับ 5
นักเรียนจะได้เรียนการนวดจัดกระดูก (ไคโรแพ็คติก) การนวดปรับกระดูกเชิงกราน วิธีการใช้ลูกประคบสมุนไพร การนวดตอกเส้น เรียนท่าเหยียดที่ยากมากขึ้นกว่าเดิมในหลักสูตรนี้
ในหลักสูตรนี้สำหรับการฝึกเป็นวิทยากรผู้ช่วยสอน
・เรียนการนวดจัดกระดูกขั้นพื้นฐาน (ไคโรแพ็คติก) การนวดปรับกระดูกเชิงกราน
・เรียนการนวดตอกเส้น (วิธีการใช้สิ่วไม้และฆ้อนไม้ตอกตามเส้นประธานหลักทั่วร่างกายอย่างผ่อนคลาย)
・เรียนท่าเหยียดกล้ามเนื้อที่ยากมากขึ้นกว่าเดิมในระดับ 5
・การฝึกเป็นวิทยากรผู้ช่วยสอน (ในหลักสูตรระดับ 1) *ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนผ่านมาแล้วโดยการฝึกสอนนักเรียนจริง
(รวมเวลาฝึกนวดทั้งหมด 150 ชั่วโมง)**โดยปกติแล้วผุ้เรียนต้องเรียนตามระดับขั้นการเรียนเท่านั้น

นวดแผนไทย
การนวดแผนไทยจะสอนท่าต่างๆมากมายในการเหยียด ดัด ที่ดัดแปลงมาจากท่าการเหยียด ดัด ของท่าฤาษีดัดตน
ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านโยคะเป็นอย่างมาก
การนวดแผนไทยในรูปแบบสไตล์เชียงใหม่นั้นเน้นการใช้นิ้วกดไปตามร่างกายอย่างถูกวิธี โดยกดสลับซ้ายและขวา
และเป็นท่านวดที่สุภาพเรียบร้อย โดยนวดไปตามกล้ามเนื้อก่อนจะใช้นิ้วหัวแม่มือกดสลับซ้ายขวา
ในประเทศไทยนั้นมีการนวดหลายหลายรูปแบบที่ต้องการทักษะในการฝึกฝน

ในหลักสูตรขั้นสูงมีหลายหลายเทคนิคของการนวดแผนไทย โดยการใช้ศอก หัวเข่า และเท้า เริ่มจากศรีษะไปจนถึงเท้า
รูปแบบการนวดของสมาคมแพทย์แผนไทยนั้นจะเน้นการนวดตามเส้นประธานของร่างกายเป็นหลัก
ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการสอนเทคนิคการจัดกระดูก การนวดด้วยลูกประคบ การตอกเส้น ในระดับ 5 ด้วย

นวดไทยราชสำนัก (คุณรู้จักการนวดแบบราชสำนักหรือยัง?)
เป็นการนวดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและฝ่ามือในการนวดกดเพื่อแก้อาการให้กับกษัตริย์และพระญาติในอดีต
การนวดแบบราชสำนักจะไม่มีท่าเหยียดเลย
นอกจากนี้ การนวดแบบราชสำนักก็ไม่มีท่าคว่ำหน้าลงเลยเช่นกัน
จะเน้นการกดจุดจุดสัญญาณต่างๆตามร่างกายในท่านอนหงายและท่าตะแคงเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดอาการต่างๆ
การนวดแบบราชสำนักนั้นเน้นการกดจุดสัญญาณตามแนวเส้นประธานของร่างกายในท่าพื้นฐานที่ยึดหลักเกณฑ์แบบราชสำนักโดยเฉพาะเท่านั้น
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การบริหารร่างกาย วิธีตรวจอาการทางกายภาพว่าส่วนไหนของร่างกายมีข้อบกพร่อง
ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับเทคนิคต่างๆมากมายนอกเหนือการนวดแผนไทยทั่วไป

Shivaga Komarapat

Copyright Suai Thai Culture Center 2013, All Rights Reserved